مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 62
حجم 421 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

تعریف نظری و مفهومی استعداد خستگی شغلی : سه نوع خستگي وجود دارد كه هر سه مشكلاتي از توجه رادر بر مي گيرد.آنها شامل زماني است  كه آدمي از مشغول شدن به فعاليتي كه مي خواهد باز داشته مي شود،زمانيكه مجبوراست كاري را كه نمي خواهد انجام دهد،يا زمانيكه بدون هيچ دليلي حقيقتا قادر به انجام كاري نيست ،استعداد خستگي شغلي يك گرايش به تجربه خستگي در همه حالات مذكور است(چين وهمكاران ، 578 :2006).

 

تعریف عملیاتی استعداد خستگی شغلی : برای بررسی وضعیت استعداد خستگی شغلی از پرسشنامه 28 سوالي توسط وادانودیچ وکاس ساخته شده استفاده مي گردد. این پرسشنامه پنج حیطه خستگی شغلی یعنی محركهاي بیرونی، محركهاي درونی، واکنش های عاطفی، ادراک زمان و بی قراری را می سنجد.پاسخي كه آزمودنيها در مقياس ليكرت به اين پرسشنامه ميدهند، ميزان استعداد خستگي شغلي كاركنان را نشان مي دهد

 

 

 

 

نعامی(1390) در پژوهش دیگری تحت عنوان ” رابطه استعداد خستگی شغلی با عاطفه مربوط به شغل ،نارسایی شناختی وقیود سازمانی در یک سازمان صنعتی در اهواز” نشان داد که بین استعداد خستگی شغلی و حیطه های آن با عاطفه مربوط به شغل روابط معناداری وجود دارد.نتایج این تحقیق نشان داد که استعداد خستگی شغلی منجر به ایجاد پاسخ های عاطفی مانند افسردگی ،احساس تنهایی،اضطراب وخصومت میشود.در خصوص روابط بین استعداد خستگی شغلی ونارسایی شناختی ،روابط نشان دادند ارتباط مثبت معناداری بین این دو متغیر وجود دارد انواع نارسایی شناختی مانند حواسپرتی،نارسایی حافظه واشتباه کردن رابطه مثبت ومعنا داری با استعدا خستگی شغلی علی الخصوص خرده مقیاس های واکنش عاطفی ،بی قراری وادراک زمان دارند. در خصوص روابط بین استعداد خستگی شغلی با قیود سازمانی ،روابط نشان دادند ارتباط مثبت معناداری بین این دو متغیر وجود دارد.اصولا افرادی که خستگی شغلی بالایی دارند محیط کاری را نا کام کننده تلقی می کنند.(نعامی،75:1390).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چكيده    1

تعریف نظری و مفهومی استعداد خستگی شغلی

تعریف عملیاتی استعداد خستگی شغلی

فصـل دوم  : ادبیات نظری و پیشینه تجربی استعداد خستگی شغلی

مقدمه    6
2-1- بخش اول:استعداد خستگي شغلي    6
2-1-1- ریشه لغوی خستگی    6
2-1-2- مفاهيم و تصورات خستگي    9
2-1-2-1- ديدگاه روانکاوانه    9
2-1-2 -2- ديدگاه فيزيولوژيک    11
2-1-2-3- ديدگاه رشدي    14
2-1-2-4 ديدگاه صنعتي ـ انساني    15
2-1-3 خستگي شغلي    20
2-1-4 مفهوم استعداد خستگي شغلي    22

2-4-1 بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با استعداد خستگي شغلي

2-5- چارچوب نظري تحقيق    31
2-6- مدل مفهومي تحقيق    33
2-7-  فرضيه‏هاي تحقیق    36

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی 62 صفحه از free


مطالب تصادفی